Вторник, 05.03.2024
Мой сайт
Меню сайта
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Форма входа

Центральный государственный исторический архив Украины, г. Киев (ЦГИАК Украины)

Фонд 8 Гражданско-военная порядковая комиссия Житомирского уезда Киевского воеводства
 
Фонд 8 Опись 1 Единиц хранения 21 1790-1801гг.
Дела 1-15 Актовые книги 1790-1794гг.
Дело 16 Внутренняя опись к актовой книге №6 (дело выбыло)
Дела 17-22 Решения, распоряжения, рапорты, универсалы и пр.
 
Фонд 8 Опись 1 Дело 1 на польском языке
Метрические записи католиков Житомирского уезда Киевского воеводства
Нас. пункты упоминающиеся в деле:
Troianow - с. Троянов Житомирского района Житомирской области
Różki - с. Рожки (укр. Ріжки) Житомирского района Житомирской области, до 2010 года называлось Ружки. 
 
ч. 1
Л. 4-5об. Regestr metryk chrztów szlubów pogrzebów w Parafij Czudnowskiey w Woiewodztwie Kijowskim powiecie Zytomirskim... Religy Katolickiey Rzymskiey od dnia pierwszego stycznia 1790 do dnia ostatniego grudnia roku tegoż spisany.
Реестр метрик крещений, браков, погребений парафии Чудновской воеводства Киевского повета Житомирского. Римокатолики.
Упоминаются жители Czudnow (основное количество записей), Szulayke, Stotpow, Turczynowka, Bratatow, Jawnogrod (Ясногород, Jasnogród), Futorek Mogilnickiego, Butdyczow, Dryłowka Rudnia (Rudnia Dryhłowska), Pazdziernika.
Упоминаются фамилии Годлевский, Грабовский…
Л. 6-10 Regestr Metryk chrztów parafij Berdyczojkiey pod Tytulem S. Barbary w Woiewodztwie Kijowskim powiecie Zytomirskim lezącey... Czaykowskiego kanonika katedralnego Kyiowskiego kommijsajża cywilno-woyskowego woiewodze, Religi katalickiey rzymę, od dnia 1 stycznia 1790 do dnia ostatniego grudnia roku tegoż spisany. Л. 6об. Palminskiey Zydowki
Реестр метрик парафии Бердичевской воеводства Киевского повета Житомирского. Римокатолики. Упоминается Marianna corka Michala Kaminskiego
Л. 6об. 21 февраля окрестили Eadem Angela corka Jana Kalinskiego
 Л. 11-12об. Реестр метрик крещения, шлюбов и погребений парафии Troianowskiey (Трояновской) воеводства Киевского повета Житомирского. Римокатолики. Жители: z Rudni Baszynskiego, z Troianowa, z Szumeka, z Denesz, z Horodyczuk Gordowki и др.
Reiestr Metryk Chrztów Szlubów i Pogrzebów w Parafii Troianowskiiey w Woiewództwie Kiiowskim w Powiecie Zytomirskim leżącey, przez... kanonika koadiutora katedralnego Kiiwskiego, Proboszcza Religii Katolickiey Rzymskiey Troianowskiego, od dnia 1 stycznia 1790 do dnia ostatniego Grudnia Roku tegoż spisany.
Л. 13 Реестр метрик крещений парафии Kodenolucy(?) воеводства Киевского повета Житомирского. Римокатолики. Regestr Metryk chrztów w Parafyi Kodenskiey
Л. 14 Реестр метрик крещений парафии Житомирской воеводства Киевского. Жители: z Zytomierza (основное количество записей), z Baraszowki (позже с. Барашевка Левковской волости Житомирского уезда), z Szezerbin, z Waćkowa, z Albinowki (позже д. Альбиновка Трояновской волости Житомирского уезда), z Kroszni, z Starey Rudni, z Pobitowki (Pobirowki), Kamionki, Krośni (Kroszni), Nowey Rudni, Sokolowey Gory (позже д. Соколовая Гора Левковской волости Житомирского уезда), Wer(s)elow, Were(v)ow, Lowkowa, Wolańszczymy, Przyszcz.
Л. 14-17 Regestr Metryk Chrztow w Parafij Zytomierskiey w Wojewodztwie Kijowskim Powiecie Zytomierskim leżąccy... Religij Katolickiey od...
Л. 18-19об. Regestr Metryk Chrztow Parafii Korostieszowskiey. Реестр метрик крещений парафии Korostunowskiego воеводства Киевского повета Czerno(?) Zytomirskim. Жители: z Zesnonowki (Zesnowki), z Humiennik, z Zabrudua (Zabrudria), Wilenki, z Charytanowki, z Rudni (..)lamarki, z Rudni Rakowki, z Bukow, z Hytu Binkowskicy (Huty Bukowskiey), z Huty Zabitochicy (Huty Zabitockiey), Szczehlijowki, Kisielowszezyzny, Kozijowki, Staro(s)ilek, z S(l)obody Staweckiey, z Korosteszowa, z Zesnowki, z Charytanowki, z Radomyszla, Rudni Staweckiey, Minin, Bilkowiec, Miniiek, Korosteszowa, Lesnowki, Horodyszcza, Chareytanowki, Kozarzyszcz, Hłuboczka, z Zabrudria (Zabrudzia), Rudni Wysokopiecowey Horodzkiey.
Л. 20-20об. Реестр метрик крещений парафии Horbulowskiey воеводства Киевского повета Житомирского. Римокатолики. Жители: z Huty Bu(..), z Sielea(?), z Herbutowa(?), z Widybora, z Potyjowki, z Fedorowki, z Satow.
Л. 21 Реестр метрик крещения парафии Uszomirskiey воеводства Киевского повета Житомирского.
Л. 22-23 Реестр метрик крещений парафии Jwankowskiey. Римокатолики.
Л. 24 Реестр метрик крещений парафии (.)ubenskiey (Labeńskiey).
Л. 25 Реестр метрик крещений парафии Uszomirskiey 1790г. Religii Katolickiy obriadku greckiego unickiego.
Л. 26-27 Реестр метрик крещений парафии Sta(.)nowskiey (Slawowskiey). Грекоуниаты. Жители: z Keryty(..), z Sietansz(…).
Л. 28-29 Реестр метрик крещений парафии Tryhorskiey. Obriadku greckiego unickiego.
Л. 30 Реестр метрик крещений парафии Cudnowsniey obriadku Greco-unickiego.
Л. 31 Реестр метрик крещений парафии Czudnowskiey obriadku greko unickiego.
Л. 32 Реестр метрик крещений парафии Czudnowkiey obriadku Greco-unickiego.
Л. 33 Реестр метрик крещений парафии Zyttievoie obriadku greckiego unickiego. Жители: z Nowypol.
Л. 35-69 грекоуниаты
Л. 49 №29 Regestr Metryk Chrztów w Parafii Czudnowskiey... Prebana Cerkwi S. Uspenśkiey Jasnogrodzkiey obrządku Greko-Unickiego...
Л. 50-50об. №30 Regestr Metryki Chrztów w Parafii Czudnowskiey... Parocha Cerkwi Peczanowieckiey pod Tutułem S. Michala Arch. Obrządku Greckiego Unickiego
Л. 51-51об. №31 Regestr Metryk Chrztów w Parafii Czudnowskiey... Plebana Obrządku Greko-Unickiego
Л. 52-52об. №32 Regestr Metryk Chrztów w Parafii Micyskiey... Plebana Obrządku Greko-Unickiego
Л. 53-53об. №33 Regestr Metryk Chrztów w Parafii C(z)udnow(s)kiey... Parocha Cerkws Miropolskiey pod Tytułem S. Michala Arh. Obrządku Greko-Unieckiego
Л. 54 №34 Regestr Krztow Dóbr. wziow Dziedzicznych: Tatarynówki Wielkiey Jw. Woroniczowy... y Różek(?) W. Jlliczowy(?) bodcz(?) Jnflanę w Parafii Troianowskiey... obrządku Greckiego Unickiego. Wies Tataryniowka Wielka, wieś Różki Dziedziczna.
Л. 69 Реестр метрик крещений парафии Markowiakiey(?). Римокатолики.
Л. 70-119 грекоуниаты
Л. 119 Реестр метрик хрещений w Dobrach(?) wsiow Kalinowce, Franowce, Jw Gruszunskiego, … Zytomirskiego… parafii Zytomirskiey. Жители: z Kalinowki.
Л. 119-134 грекоуниаты
Л. 134 Реестр метрик крещений парафии Berezonskiey. Ruskokatolic.
Л. 135-138 Грекоуниаты
Л. 138 Реестр метрик парафии Radmystskiey. Ruskokatolickiey.
Л. 142-… грекоуниаты
ч. 2
Л. 148-192 грекоуниаты
Л. 193 Реестр метрик парафии Wirlovkusi zwancy(?). Rusko-katolickiey.
Л. 194-205 грекоуниаты
Л. 206 Реестр метрик крещений парафии Wydyborskiey. Ruskokat.
Л. 202-290 грекоуниаты
Л. 291 Реестр метрик крещений парафии Nowakonskiey. Ruskokat.
Л. 292-… грекоуниаты
ч. 5
Л. 605 Regestr metryki pognebow w Dobrach wsiow Kalinowce y Lubarce Jw … 1790
D. 21 Januar pogrebiono Hanne corca Ichiany wdowy
D. 3 Febr. Pogrebiono Harpine Czypaczyctke zone Wasyla
D. 7 Febr. Pogrebiano Harpine Zaycia
D. 10 Febr. Pogrebiano Harpine zone Zaycia
In Summa: 1 мужчина 3 женщины
Л. 612 Regestr metryk pogrebow m. Machnowki w parafii Berdyciowskiey
Л. 616 Regestr metryk Dobr wsi Kamonka
Л. 628 Reiestr metryk szlubow w parafii Troianowskiew… religii katolickiey rzymskiey…1790
Л. 635 Regestr metryk szlubow w parafii Malinskiey… religii katoliekiey rzymskiey… 1790
Л. 638 Regestr metryk szlubow w parafii Unomirskiey…obriadku greckiego unickiego…1790
Л. 640 Regestr metryk szlubow w parafii Tryhonkiey
Л. 653 Regestr metryk szlubow w parafii zerkwi Szumskiey w Киевском воеводстве
Л. 677 Regestr metryk szlubow w parafii Kletynka Maley pod tytulem zerkwi(?) Matki Bozey w Киевском воеводстве obriadku greckiego unickiego… Antoni Filatowicz paroch Malo Klitynieeki
Л. 714 Regestr metryk szlubow w Dobrach wsiow Kalinowce Ivanowce Jw Prusu(.)uskiego … Leona Turlucurcza(?) parocha Kalinowskiego obriadku grekiego unickiego… 1790…
dnia 20 Julii szlub ur. Adama Ostrowskiego z ur. Maryanna Tyczynowka z Wackowa.
Summa (т.е. всего браков по данному реестру) 1
ч. 6
Л. 750 Regestr metryk szlubow w parafii Lubarskiey
Л. 759 Regestr metryk szlubow w parafii Czudnowskiey
Л. 761 Regestr metryk szlubow w parafii Kodenskiey
Л. 768 Regestr metryk szlubow w parafii Koroste(.)owskiey
Л. 770 Regestr metryk szlubow w parafii Czaykowieckiey
Л. 771 Regestr metryk szlubow w parafii Horbulowskiey
Л. 772 Regestr metryk szlubow w parafii Potyowskiey Dobr wsi Metropolitalney
Л. 773 Regestr metryk szlubow w parafii Widyborskiey
Л. 777 Regestr metryk szlubow w parafii Miedzydyckiey
Л. 774 Regestr metryk szlubow w parafii Malinskiey
Л. 786 Regestr metryk szlubow w parafii Borszczowskiey
Л. 787 Regestr metryk szlubow w parafii Lubarskiey
Л. 813 Regestr metryk szlubow w parafii Janowieckiey
Л. 814 Regestr metryk szlubow w parafii Krasnopolskiey
Л. 833 Regestr metryk szlubow w parafii Kurenskiey
Л. 834 Regestr metryk szlubow w parafii Ilinskiey (miasteczko Ilinsk)
Л. 865 Regestr metryk szlubow w parafii Uniwosalney Rhtus law. Chabienskiey Rhthus Gren(?) Bazarskiey
Л. 866 Regestr metryk szlubow w Dobrach wsiow Kalinowce y Lubarce Jw G(L)otockiego(?) wdy ky. drudrieznych(?) w parafii Uszomierskiey… obriadku greckiego unickiego
 
Фонд 8 Опись 1 Дело 2 на польском языке F
Protokut Sadowy Spraw w Kommysyi Cywilno Woyskowey Powiatu Zytomier przypadaiacych z 4 Marca 1790 Roku sporzadzeny
 
 
Вернуться в ЦГИАК Украины
Поиск по сайту
Copyright MyCorp © 2024
Бесплатный конструктор сайтов - uCoz