Вторник, 05.03.2024
Мой сайт
Меню сайта
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Форма входа
Фонд 146 Опись 1 Дело 2662 Страница 13-14
 
Roku tysiąc siedemset siedemnastego Miesiąca Decembris Dwudziestego dnia
Na urzędzie w MJKM Owrzusu przedemną Michałem Walewskim Lewkuwskim namin na ten pan Podwierną vice reyentem swą Zemni Wojewoda Kijowa y kiągami niniajsemi Kijowia gemperens personicki Ur. Pan Jakub Kaliński ten zapis dymisporis odsiebie stawającego inrect perzonam syna swego na dobra jutro wyrażone dany y służący podpisani rąk iak Pana stawiącego tak y świadkow zatwierdzony ad acta faktę Kijowa woblate podał którego ia wziad ad actifanduno przyimując czytałem y ten tak że wsobeć pisany ma. Ja Jakub syn Bonawentury Kaliński zdrowy będąc naficlery umysła odstąpiwszy zwej własny dobrom należnej Ziemskiej Jurezdykcyi Prawa y Woiewody apod teraźniejszy moy zapis Dynismionis poddaye y gnurporając wiadoma iawno (zynie ustnie, ydobrowalnie zeznawam, iż ia zemawaiący moiąc dobra maie dziedziczne części Wzi Kalinowki w Wojewodztwie Kijowa a w Powiacie Żytomierskim tytuowaną, prawem przywozonym przodem moim Sp. Bonawenturze Kalińskim na mnie spadłą y wewładaniu moim dziedzicznym dodzis dnia zostającą, a będąc wedle prawa Pospolitego mocen dobrami zwemi iak chcieć rosporządzać; widząc syna mego Alexandra zo zupełnych latach będącego zdolny no niż dorządzenia majątkiem, przytem doświadczając od niego nalezytego szacunku y synowskiego przywiązania, sam zaś iuż będę uwieku podeszłym niemaiąc miązliwo ześ zajmować się gospodarką , przeto umyzliłem y postanowiłem te dobra rzeczonemu synowi memu dać darować: zapisać ynawiczne. Jakoż teraz yna tych miast też dobra części Wsi Kalinowki złaidanemi ciągłemi y pieszeni powinnościami yrobociznami danami, gruntami, pałami, lasami, arę do karezemną, owo zgoła zewszystkimi tych dobr asynentimi y pertynentiami temuz synowi memu Alexandrowi Kalińskiemu dać danie zapisane ynowoczne pady dyminie, wolen tedy usty będzie ten żadyn moy te dobra natychmiast w swoie władanie obiąc y onemi iak swoią władnością iak chcieć rozporządzać. Ja zaś swa zrzekłszy wszelkiego prawa tytułu dziedzictwa datych dobr mi służącego, żadnego wstępu regressu y prefektu do onych mieć nie mam y niepowinien będę nagowydając ten moy zapis dymisponis, takowy ręką własną przy świadkach podpizać działa się w Żytomierz dnia dwudziestego Dcambris tysiąc siedemset siedemnastego roku. Podpisy tak są wyrażone: Jakub Kaliński mp. Zaświadka podpisać się Jelit Płuchowski mp. jaka świadch podpisanie Jehestyan Łopuszański mp. który to zapis dymisponis nowa asłowa iak się w sobie ma do kiąg niniejszych Kijowa sporządzony z tych ksiąg yten wypis podpieczęcio iest wydany y pisany w zamku MJKM Żytomierskim.
 
Тысяча семьсот семнадцатый год Двадцатого декабря
В управлении w MJKM Owrzusu передо мной Михаилом Валевским Левкувским гражданин Воеводства Киевского лично выступил рождённый Якуб Калинский. Эта запись посвящена передаче хозяйства отцом сыну на основании написанного от руки завещания. Я, Якуб сын Бонавентуры Калинского, сознательно передаю принадлежащее мне хозяйство и принадлежащее Земельной Юриспруденции Воеводства, о котором пишу в этой записи и говорю вслух, сознаюсь, что имея владения, которые я унаследовал, часть села Калиновки в Воеводстве Киева и в повяте Житомирском, по праву переданным мне моим предком Бонавентурой Калинским. По закону эти владения до сегодняшнего дня принадлежат мне. Согласно закону я имею право распоряжаться моим имуществом так, как мне угодно. Я вижу, что мой сын Александр способный управлять имуществом. А также мой сын уважает меня и привязан ко мне, я же буду уже в зрелом возрасте, что не даст мне возможности заниматься справно хозяйством. Поэтому я подумал и решил дать (подарить) имущество моему сыну: навечно. Я передаю моему сыну часть села Калиновка со всеми обязанностями, взносами, землями, полями, лесами и со всем имением тому же сыну Александру Калинскому. Чтобы он мог после подписания мною этой записи мог распоряжаться своим имением, как ему захочется. Я же, отрекаюсь от всех прав на унаследованные мною земли, не имею никаких возражений. Я подписываю этот документ лично, своей рукой при свидетелях в г. Житомире 20 декабря тысяча семьсот семнадцатого года. Подписи выглядят следующим образом: Якуб Калинский, свидетель Элит Плуховский и Эхестин Лопушаньский. Запись Якуба Калинского дословно переписана и добавлена к существующим актам Киева. В Житомирском управлении MJKM та запись была выдана и написана, подтверждена печатью институции.
Copyright MyCorp © 2024
Бесплатный конструктор сайтов - uCoz