Понедельник, 04.03.2024
Мой сайт
Меню сайта
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Форма входа
Kaliński Jan Damascen h. Jelita
 
Польский биографический справочник-многотомник:
Kaliński Jan Damascen h. Jelita (1664-1726), poeta i kaznodzieja pijarski, pedagog. Ur. 8 V w Sompolinku (Sąpolinku) w dawnym woj. brzesko-kujawskim. Pochodził z rodziny drobnoszlacheckiej. Uczył się u pijarów i wstąpił do nich 16 VII 1681 r., przybierając zakonne imię Jana Damascena od Matki Bożej; imię chrzestne Kalińskiego nie jest znane. Po skończonych studiach został nauczycielem w szkołach pijarskich; żródła nie podają, w których kolegiach nauczał. Na podstawie dedykacji, jakimi opatrywał swe utwory, można sądzić, że przebywał w Chełmie do r. 1715, a potem przez krótki okres czasu w Rzeszowie i Warszawie. Kilka lat był kapelanem i kaznodzieją na dworze woj. podlaskiego Stanisława Rzewuskiego*. Następnie został rektorem kolegium pijarskiego** w Dąbrowicy na Polesiu, gdzie zmarł 26 XI 1726 r.
   Kaliński był dosyć płodnym pisarzem. Z jego pism poetyckich wyróżnia się utwór w 12 księgach Viennis (1717), poświęcony odsieczy wiedeńskiej. Autor naśladował tu wzory antyczne, zwłaszcza Wergiliusza, popisywał się znajomością mitologii, odbiegając często od właściwego tematu. Takzę ustępy panegiryczne przyczyniły się do rozbicia narracji i do hamowania toku akcji. Natomiast w ustępach wolnych od pochlebstw i popisów erudycyjnych autor potrafił osiągnąć naturalność i wieżość ekspresji. Pisarzy łacińskich, glównie Horacego i Owidiusza, naśladował także w Zodiacus caeli Sarmatici (1715) i Erymanthus in Helicone (1713). Dowiódł tymi utworami wprawy w operowaniu miarami wiersza łacińskiego, ale raz przyjęta maniera popisywania się uczonością niweczyla osiągnięcia techniczne. Ponadto oglosil: Proces duszy niepokutującej (1726) zawierający kazania adwentowe i pasyjne, Korona z prześwietnych dostojności (1726), cykl kazań maryjnych. Oba zbiory nie odbiegają niczym od panującej wówczas konwencji oratorskiej. Kaliński komponował również wiele panegiryków; znaczna ich liczba zostala zebrana w tomie pt. Auges siderum eloquentiae (W. 1720). Wszystkie druki Kalińskiego wyszły z warszawskiej drukarni pijarów, wyjąwszy Arcanum principis purpurae tłoczone w Częstochowie w r. 1710. Dramatem interesował się Kaliński na początku swojej kariery literackiej i w r. 1689 napisał dla sceny Prodigium virtutis heroicae Alexander Magnus z aluzjami do królewicza Aleksandra Sobieskiego. Sztuka została wystawiona na zamku królewskim. Uprawiając wiele gatunków literackich, posiadał Kaliński ogólne rozeznanie w kwestiach teoretyczno-literackich, którego owocem był dwutomowy utwór pt. Atomi minores in sydera eloquentiae (1718, 2. wyd. 1731), przekraczający ramy tradycyjnych podręczników retoryki. Autor posłżył się w książce metodą erotematyczną, swe wywody ilustrowsł przykładami nie tylko łacińskimi, ale także polskimi. Tematy przykladów obok spraw prywatnych dotyczyly również zagadnień publicznych, jednak Kaliński nie wychodzil poza ogólniki; efekty retoryczne wzięly górę nad rzeczowością.
 
 
Википедия:
Jan Damascen Kaliński herbu Jelita, w zlatynizowanej formie Ioannes Damascenus Calinius, (ur. 8 maja 1664 w Sompolinku na Kujawach, zm. 26 listopada 1726 w Dąbrowicy) – polski poeta i mówca, prezbiter. Znawca kultury antycznej, w swoich pismach wzorował się na Wergiliuszu, Horacym i Owidiuszu.
Pochodził z rodziny drobnoszlacheckiej. W 1681 został pijarem. Uczył w kolegiach, był kapelanem Stanisława Rzewuskiego* i rektorem kolegium w Dąbrowicy.
Dzieła:
Prodigium virtutis heroicae Alexander Magnus (1689) – utwór dramatyczny
Erymanthus in Helicone (1713) – liryki
Zodiacus caeli Sarmatici (1715) – liryki
Viennis (1717) – epopeja o wiktorii wiedeńskiej Jana III Sobieskiego w dwunastu księgach
Atomi minores in sydera eloquentiae (1718) – podręcznik retoryki
Auges siderum eloquentiae (1720) – mowy okolicznościowe
Proces duszy niepokutującej (1726) – kazania wielkopostne i adwentowe
Korona z prześwietnych dostojności (1726) – kazania maryjne
 
 
* Ржевуский, Станислав Матеуш (1662—1728) — польский государственный и военный деятель, польный гетман коронный и Великий гетман коронный, воевода бельский и подляский.
** Пиаристы, в Польше пиары (Piarzy), в Италии Scolopii, в Испании Scolopiosi, или отцы благочестивых школ (patres scholarum piarum) — католический монашеский орден, члены которого сверх обычных обетов принимают еще обет безвозмездного обучения юношества из бедных семей.
   Орден пиаров основан в 1607 году испанским дворянином Иосифом Калазанским и в 1621 году утвержден папою Григорием XV; Иннокентий XII предоставил ему важнейшие привилегии нищенствующих орденов. Они открывали бесплатные школы, гимназии, работали в университетах и светских школах. Особенно широкое развитие деятельность пиаристов, получила в Австро-Венгрии и Польше. В Польшу они призваны были в 1642 году Владиславом IV, который основал для них коллегию в Варшаве. Коллегии П. были затем открыты как во многих городах Польши, так и в Вильне, Вилькомире, Лиде и др. местах Литвы. В 1804 году пиаристы имели в бывших польских областях 11 коллегий с 147 монахами и столько же в Царстве Польском; после 1831 года в первых осталось 6 коллегий, в Царстве — 9. После захвата части Польши Россией, оказались и в ней. После 1863 года учреждения пиаров в пределах Российской империи упразднены, а сам орден запрещён, так как Александр II счёл излишнюю образованность причиной восстания в Польше. На начало 20 века орден пиаров насчитывал около 2000 членов в Италии, Испании и главным образом в Австро-Венгрии.
   Пиари́сты (Орден бедных регулярных христианских школ во имя Божией Матери, лат. Ordo Clericorum Regularium Pauperum Matris Dei Scholarum Piarum, S.P., Sch.P.) — католический монашеский орден, занимающийся обучением и воспитанием молодёжи; реже пиары.
Цель братства — христианское воспитание юношества в школах и конвиктах. Название произошло от школы, учрежденной создателем ордена, прозванной лат. Schola pia («набожная школа»). Помимо трёх традиционных монашеских обетов пиаристы дают обет «бескорыстной заботы об образовании и воспитании молодёжи». Одеяние пиаристов — чёрный монашеский хабит с чёрным поясом.
   Орден основал святой Иосиф Каласанский (исп. José de Calasanz, итал. Giuseppe Calasanzio). В 1597 году им в Риме была создана первая в мире общедоступная бесплатная школа. В 1602 году было учреждено церковное братство, утверждённое папой Климентом VIII. В 1617 году это братство получило статус монашеской конгрегации, а в 1621 году — монашеского ордена, получившего имя «орден пиаристов». Устав ордена утвердил папа римский Григорий XV в 1621 году.
   В школах пиаристов был введён ряд важных для того времени новшеств — в программу обучения включены новые предметы, в частности, чистописание и родной язык; введена концепция разделения на классы; отменены телесные наказания, от учителей требовали уважительного отношения к ученикам.
   Учебные учреждения, основанные пиаристами, стали возникать по всей Италии. Затем деятельность пиаристов вышла за пределы Апеннин, в 1641 король польский Владислав Ваза обратился к основателю ордена прислать пиаристов для школ в Польше, где они и обосновались с 1642 года. В 1665 году была учреждена польская провинция пиаристов.
   Орден пиаристов был распущен папой Иннокентием Х в 1646 году после серии педерастических скандалов в неаполитанском отделе ордена, однако вскоре восстановлен сначала в виде конгрегации, а окончательно — в 1669 году. После восстановления орден распространил свою деятельность на Венгрию, Германию, Австрию, Испанию, Литву. В 1706 году он насчитывал 94 монастыря, объединённых в 8 провинций, и 950 монахов.
   Пиаристы прославились во второй половине XVIII века, когда они возглавляли коллегии и семинарии и были профессорами в известных университетах. При всех пиаристских монастырях действовали коллегии.
   В 1831—1842 царские власти закрыли все пиаристские монастыри и школы в Белоруссии и Литве, в 1863 — в Польше. В XIX веке значительное число пиаристских монастырей было закрыто и в Западной Европе, но в Италии они продолжали активную работу. Пиаристам принадлежат заслуги по созданию новых образовательных программ на итальянском языке и создание первых специализированных школ для глухонемых. В 1870 году орден объединял 2160 монахов из 156 обителей.
   В XX веке на орден обрушились тяжёлые бедствия: 272 пиариста были убиты во время Гражданской войны в Испании, многие монастыри были разрушены в период Второй мировой войны и не смогли восстановиться, были ликвидированы монастыри пиаристов в коммунистических старнах Восточной и Центральной Европы. Вместе с тем, во второй половине века орден начал миссию за пределами Европы — в США, Южной Америке и Японии. В 1965 году пиаристы насчитывали 2535 монахов, 179 обителей и около 80 тысяч учеников, проходящих обучение в их школах.
 
 
Copyright MyCorp © 2024
Бесплатный конструктор сайтов - uCoz